Ny kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas

Klara Westling (Svenskt Vatten) är ny kontaktperson från juli 2021 för Hållbarhetskriterierna för biogas (HBK) och Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande, biogassamarbetet mellan Svenskt Vatten och Avfall Sverige.

Uppdaterad info om Hållbarhetskriterierna, HBK hittar du här

Har du som medlem frågor om HBK eller Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande, hör av dig till Klara på klara.westling@svensktvatten.se