Hoppa till huvudinnehåll

Ny kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas

Anneli Andersson Chan, utvecklingschef på VA-avdelningen i Växjö, är från april 2018 Svenskt Vattens kontaktperson för Hållbarhetskriterierna för biogas (HBK) och Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande, biogassamarbetet mellan Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Nystarten för Frivilligt åtagande beräknas till tidig höst 2018.

Uppdaterad info om Hållbarhetskriterierna, HBK hittar du alltid på http://www.energigas.se/publikationer/haallbarhetskriterier-foer-biodrivmedel/

Har du som medlem frågor om HBK eller Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande, hör av dig till Anneli på anneli.anderssonchan@vaxjo.se