Möjligheter till statligt stöd för läkemedelsrening vid reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möjligheter till statligt stöd för läkemedelsrening vid reningsverk

Som flera av Svenskt Vattens medlemmar redan tagit del av, föreslår regeringen i sin budgetproposition en satsning på avancerad avloppsrening som en del för att begränsa utsläppen av läkemedelsrester till vattenmiljön.

Regeringen föreslår en satsning med 45 miljoner kronor 2018, 50 miljoner kronor 2019 och 70 miljoner kronor 2020 på avancerad rening av avloppsvatten. Detaljerna kring detta stöd är inte klara, men vi vill tipsa de VA-organisationer som är intresserade av att ta del av detta stöd för läkemedelsrening vid reningsverk att hålla utkik på vår hemsida och i vårt nyhetsbrev. Mer information kommer inom kort.