Metanemissioner - nu anpassas arbetet så att det bättre passar reningsverken - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Metanemissioner - nu anpassas arbetet så att det bättre passar reningsverken

Under drygt tio år har anläggningar som rötat avfall kunnat ansluta sig till ett frivilligt åtagande för att mäta och minimera utsläpp av metan. Nu anpassas systemet för att bättre passa även de som rötar reningsverksslam.

Biogasproducenterna ska själva ta ansvar för att kontrollera och åtgärda eventuella utsläpp från rötning och uppgradering av biogas – det är den bärande idén bakom initiativet som kommit att kallas Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande.

Det var avfallsbranschen som genom Avfall Sverige tog initiativ till kontrollsystemet. Men det finns mycket att vinna på att alla stora biogasproducenter jobbar enligt samma principer och därför ska kontrollsystemet nu utvidgas och anpassas till VA-sidans anläggningar.

– Jag kan få ganska stora effekter av en ganska liten åtgärd om jag börjar i rätt ände. Frivilligt åtagande handlar mycket om att anläggningarna får hjälp att på ett strukturerat sätt inventera sin anläggning när det gäller läckage av metan, säger Anders Finnson på Svenskt Vatten.

Miljön är den stora vinnaren när metanläckor täpps till. Fortsatt skattebefrielse för biogasen men också nya tillstånd för reningsverk kräver att metanutsläppen minimeras. Att det blir mer biogas att sälja blir en bonus.

– Vi producerar något hållbart och smart, då måste det vara så bra som möjligt och utsläppen minimeras. Det handlar om biogasens trovärdighet, säger Caroline Steinwig på Avfall Sverige.

Efter sommaren planeras ett nytt kansli vara på plats som kommer att jobba med kontrollsystemet. Det innebär bättre service till anslutna anläggningar och ökade möjligheter att jobba såväl proaktivt som med uppföljande verksamhet. Samtidigt görs en anpassning av systemet för att passa nytillkomna anläggningar och den ändrade lagstiftningen för hållbarhetskriterierna.

– Biogasen är ett väldigt bra fossilfritt bränsle och det frivilliga åtagandet är ett väldigt bra sätt att visa det! säger Anders Finnson.

Anneli Andersson Chan, utvecklingschef på VA-avdelningen i Växjö, är från april 2018 Svenskt Vattens kontaktperson för Egenkontroll metanutsläpp - frivilligt åtagande och för Hållbarhetskriterierna för biogas (HBK), se även denna länk