Mer pengar till biogasinvesteringar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Mer pengar till biogasinvesteringar

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser satsar regeringen i höstens budget på att utöka och förlänga det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under åren 2015–2018. Sedan stödet infördes 2015 har det blivit mycket populärt. För att kunna genomföra ytterligare projekt stärker därför regeringen Klimatklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018. Satsningen förlängs också till år 2020. Det betyder att Klimatklivet tillförs totalt ytterligare 1,6 miljarder kronor.

Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och framför allt minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet bidrar till att nå Sveriges klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverkliga de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.

Hittills har 330 av totalt cirka 1 000 inkomna ansökningar fått stöd. De flesta handlar om att bygga laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas. Stödet utgör i genomsnitt cirka 40 procent av den totala investeringskostnaden. Den årliga utsläppsminskningen från de beviljade projekten beräknas till 243 000 ton per år. Det motsvarar växthusgasutsläppen från 29 000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden.

Sök pengar från Klimatklivet, sista ansökan för 2016 är 26 september.