Hoppa till huvudinnehåll

LRF vill utreda sin medverkan i Revaq

Certifieringssystemet för avloppsslam, Revaq, är föremål för diskussion inom Lantbrukarnas Riksförbund. Under deras stämma, som pågår 30 - 31 maj, togs beslut om att utreda LRF:s medverkan i Revaq. Beslutet föranleddes av en motion till stämman.

- Vi tror att det alltid är bra med en genomlysning av det kretsloppsarbete som man bedriver, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten. Övriga inom Revaq, förutom Svenskt Vatten även  Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, arbetar förstås vidare med detta viktiga förebyggande kemikaliearbete så att vi kan återföra mull och näringsämnen till åkermarken. LRF kommer säkert att komma fram till kloka slutsatser i sin utvärdering.

Läs mer om Revaq