KemI: Användningen av PFAS, högfluorerade ämnen bör upphöra på sikt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

KemI: Användningen av PFAS, högfluorerade ämnen bör upphöra på sikt

I dag har Kemikalieinspektionen överlämnat sin strategi för att minska användningen av PFAS till miljöminister Karolina Skog. KemI framhåller att användningen av högfluorerade ämnen, PFAS, bör upphöra på sikt. Det stämmer väl överens med slutsatserna i Svenskt Vattens rapport "PFASA ut PFAS" som publicerades i december 2015.

Läs mer om Kemikalieinspektionens rapport.

Läs mer om Svenskt Vattens rapport "PFASA ut PFAS"