Cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten välkomnar EU-kommissionens förslag - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Cirkulär ekonomi - Svenskt Vatten välkomnar EU-kommissionens förslag

Svenskt Vatten välkomnar att EU-kommissionen i Cirkulär ekonomi-paketet:

  • lyfter fram den cirkulära ekonomin och att de i sitt förslag visar på vikten av att kunna recirkulera både vatten som näringsämnen från våra tätorter.
  • framhåller VA-organisationernas tjänster och produkter som viktiga delar i den cirkulära ekonomin.
  • sätter fokus på uppströmsarbete som en viktig strategi för att minska farliga ämnen i produkter och därmed möjliggöra och underlätta den cirkulära ekonomin.
  • speciellt prioriterar att arbeta för kretslopp av s k kritiska råvaror (ex fosfor)

Svenskt Vatten anser vidare att förslaget behöver kompletteras med ett tydligt mål om återföring av fosfor till jordbruksmark. Exempelvis ” Senast år 2025 ska 50% av fosforn i avlopp återföras till åkermark”