Åtgärdsprogrammen ska förbättras - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Åtgärdsprogrammen ska förbättras

Regeringen har fattat beslut om åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen. Svenskt Vattens synpunkter vann gehör. Nu återstår för vattenmyndigheterna att ta fram ett färdigt program med åtgärder som går att genomföra till nytta för miljön.

Flera myndigheter och många kommuner begärde för ett drygt år sedan att regeringen skulle överpröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram. Överprövningen är nu beslutad

Svenskt Vatten är mycket positiv till att regeringen den här gången valde att pröva åtgärdsprogrammen.   

Regeringen prövade inte enskilda åtgärder i sak, men Svenskt Vattens synpunkter vann ändå gehör. Vattenmyndigheterna tvingas ta bort åtgärder som har högre ambitioner än lagen medger eller som riktar sig direkt till verksamhetsutövare. Konsekvenserna av åtgärderna ska också utredas och beskrivas bättre och det måste bli tydligt hur åtgärderna svarar på miljöproblemen så att målen för vattenkvaliteten kan nås. Regeringen trycker också på vikten av lokal dialog.

Vi ser nu fram emot tekniskt, juridiskt och finansiellt genomförbara åtgärdsprogram som förankrats hos våra medlemmar. Bara med genomförbara åtgärder kan vattenkvaliteten i landets söt- och havsvatten förbättras. Programmen ska vara klara före årsskiftet.