Svanenmärkta hus fasar ut kopparrör från nybyggnation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svanenmärkta hus fasar ut kopparrör från nybyggnation

Svanen miljömärkning har nu fattat beslut om att i sina nya kriterier kraftigt reducera installation av kopparrör i Svanenmärkta hus.

Svenskt Vatten lämnade under hösten 2015 synpunkter till Svanen miljömärkning om att Svanenmärkta hus kraftigt bör reducera användningen av kopparrör. Exempelvis genom utbyte till rostfria rör. Anledningen är att 50-75% av den koppar som kommer till reningsverken härstammar från fastigheternas kopparrör - samtidigt som dagens halter av koppar i slammet innebär svårigheter för många reningsverk att kunna erbjuda lantbrukaren full fosforgiva. Att fasa ut kopparrör från nybyggnation är därför viktigt för att förbättra kretsloppet av näringsämnen mellan stad och land - en viktig del i den cirkulära ekonomin. Svanen miljömärkning har nu fattat beslut om att i sina nya kriterier kraftigt reducera kopparrör i Svanenmärkta hus. Dessa kriterier börja gälla under 2017.

Nu ser Svenskt Vatten fram mot att Boverket fasar ut kopparrören i sina  byggregler.

Läs mer om Svanens nya huskriterier på deras webbplats.