Hoppa till huvudinnehåll

Nya versionen av P95 om industrianslutning klar

Svenskt Vatten och en arbetsgrupp med medlemmar har under 2018 reviderat "Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet", även kallad P95.

Den mest omfattande revideringen har gjorts för kapitel 2 (lagar och andra krav) där VA-huvudmannens roll som kravställare gentemot miljöfarlig verksamhet utökats och förtydligats. En ny bilaga med exempel på hur man skriver avtal med en industri/verksamhet finns i anslutning till detta kapitel.

På nedanstående länk kan du ladda ned den nya versionen av P95.