Nya ministrar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya ministrar

Den nytillträdda socialdemokratiska enpartiregeringen innehåller ett antal nya namn på, för VA-sektorn, relevanta positioner.

Som ny chef för Miljödepartementet har Annika Strandhäll utsetts till klimat- och miljöminister. Under Strandhäll sorteras många av de viktiga miljömyndigheterna in, t ex Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete.

Anna-Caren Sätherberg är landsbygdsminister i Näringsdepartementet där frågor om innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling finns. Hon medverkade för övrigt på Svenskt Vattens Vattenstämma i höstas och deltog i samtal om det resilienta samhället. Näringsminister blir den fd. LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

Tomas Eneroth fortsätter som infrastrukturminister men får sällskap i departementet av Khashayar Farmanbar som blir ny energi- och digitaliseringsminister.

Vattenfrågorna är som bekant delade mellan många ministrar och departement. Detta ändras inte med nya regeringen och där finns en fortsatt utmaning.

- Det är dock glädjande att vår nya Landsbygdsminister känns engagerad för vattenfrågorna och vi ser fram emot att utveckla den dialogen. Lika viktigt blir det att etablera gott samarbete med statssekreterare och andra funktioner runt de nya ministrarna. Det är delvis nya relationer och ömsesidiga förtroenden som ska skapas, samtidigt finns goda förutsättningar för gott samarbete, säger Pär Dalhielm.