Nya krav från HaV ökar kostnader för kväverening utan miljönytta - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya krav från HaV ökar kostnader för kväverening utan miljönytta

Svenskt Vatten underkänner konsekvensutredningen som innehåller grova faktafel.

Antingen bör Havs- och vattenmyndigheten (HaV):
-avstå från att föreskriva om miljökvalitetsnormer (MKN) för kväve i havsbassängerna utanför Norrlandskusten, eller
- utreda konsekvenserna och därefter ta ställning till om det är regeringen eller HaV som ska fatta beslut i frågan, vilket regeringen har lagkrav på HaV att göra.

Läs Svenskt Vattens remissvar!