Nya dricksvattenföreskrifter snart här - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya dricksvattenföreskrifter snart här

Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter kommer snart att beslutas och kommer att börja gälla från årsskiftet. Föreskrifterna innehåller bland annat nya och justerade gränsvärden samt att en del gamla begrepp tas bort.

I de nya förskrifterna ersätts exempelvis begreppen otjänligt och tjänligt med anmärkning med ett gränsvärde. En annan nyhet är krav på kontroll av råvatten som kommer att gälla från 2026

De nya gränsvärden bisfenol A, halogenerade ättiksyror, klorat, klorit, mikrocystin-LR, PFAS 4, PFAS 21 och uran kommer att börja gälla från 2026. Svenskt Vatten rekommenderar att medlemmarna överväger att redan nu komplettera dricksvattenkontrollen med de nya parametrarna.   

Justerade gränsvärden för arsenik, bly, kadmium och krom kommer också börja gälla från 2026. 

I förslaget finns med föreskrifter om information till allmänheten och rapportering till Livsmedelsverket men det är oklart om dessa föreskrifter kommer att börja gälla från årsskiftet. Det är troligt att 18, 34, 35 och 36 §§ samt bilaga 5 kommer att träda i kraft senare.

Genom de nya dricksvattenförskrifterna implementeras delar av dricksvattendirektivet EU 2020/2184 som trädde i kraft 2021-01-12. Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter var ut på remiss under våren 2022. Under sommaren arbetades synpunkter från remissinstanserna in i förslaget. Bland andra Svenskt Vatten skickade in synpunkter på förslaget, Svenskt Vattens remissvar finns här Remissvar om förslag till nya dricksvattenföreskrifter - Svenskt Vatten.

- Svenskt Vatten har fått gehör för många av synpunkterna i remissvaret men inte för alla. Framför allt är det genomförandetiden för PFAS4 som vi bedömer som för kort säger Mats Engdahl, expert dricksvattenproduktion på Svenskt Vatten.

Seminarium 30 november

För de som vill höra mer om de nya dricksvattenföreskrifterna finns det tillfälle till det 2022-11-30 då Svenskt Vatten arrangerar en seminariedag om dricksvattenföreskrifterna. Det kommer att finnas möjlighet att följa seminariedagen antingen på plats i Solna eller via nätet. Mer information om dagen finns här,  Seminarium om nya dricksvattenföreskrifter 30 november - Svenskt Vatten

Läs förslaget till nya dricksvattenföreskrifter