Nya bidragsmöjligheter från Naturvårdsverket för läkemedelsrening och dagvattenrening - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya bidragsmöjligheter från Naturvårdsverket för läkemedelsrening och dagvattenrening

Fram till den 20 mars 2020 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten. För 2020 finns 170 miljoner att söka.

Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. För 2020 går det att söka bidrag för investeringar i:

  • dagvattenåtgärder som minskar mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten
  • implementering av avancerad rening för avskiljning av läkemedelsrester vid avloppsreningsverk

Sista ansökningsdatum för årets bidrag är den 20 mars 2020.

Kontaktuppgifter Naturvårdsverket:
Dagvattenrening: Nina Lans, kretsloppsenheten, 010-698 17 75, nina.lans@naturvardsverket.se

Läkemedelsrening: Maximilian Lüdtke, 010-698 16 97,  maximilian.ludtke@naturvardsverket.se

Läs mer