Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat

Nu lanserar IVA projektet Hållbar vattenförsörjning - tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Den 30 januari hålls ett lanseringsevent på IVA Konferenscenter i Stockholm.

Projektet har tre teman :

  • Vatten som begränsad resurs - kretslopp och förvaltning.
  • Klimatförändringar - konsekvenser av större variationer i nederbörden.
  • Det urbana - vattenförsörjning i växande städer och samhällen.

Tillgång till rent vatten kan bara lösas genom dialog och samarbete mellan aktörer från alla delar av samhället. Det krävs också goda exempel på lösningar. Därför samlar IVA nu aktörer från industri, akademi, myndigheter och politik kring projektet.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här