NORDIWA om avloppsrening, dagvatten och miljö, 23-25 september 2019 i Helsingfors - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

NORDIWA om avloppsrening, dagvatten och miljö, 23-25 september 2019 i Helsingfors

NORDIWA är Nordens bästa arena för att lära, nätverka och diskutera praktiska erfarenheter och utveckling. Med NORDIWA 2019 vill vi nå alla inom VA-branschen som arbetar med avlopp, dagvatten och vattenmiljöfrågor.

Teman för konferensen är avloppsrening, mikroföroreningar, hållbar dagvattenhantering, bräddvattenrening, resursåtervinning och återvinning av näringsämnen, hållbar utveckling inom avloppsområdet samt samarbete kring Östersjöområdet. Programmet för konferensen har nu publicerats.

Läs mer på: https://www.nordiwa.org/

Finlands Vattenverksförening (VVY) är värd för NORDIWA-konferensen 2019 och arrangerar den tillsammans med Svenskt Vatten, DANVA, Norsk Vann och isländska Samorka.