Nominera till Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nominera till Svenskt Vattens pris för bästa examensarbete inom VA-området

Svenskt Vatten delar årligen ut pris till "bästa examensarbete inom VA-området". Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området. Nytt för i år är att pris delas ut i två kategorier: 15 eller 30 högskolepoäng. Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 12 500 kr respektive 25 000 kr.

Handledare och eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. Vid nominering ska examensarbetet vara godkänt av lärosätet och enbart examensarbeten godkända under föregående kalenderår får nomineras. 

Nominering ska ske senast 17 januari 2020. Nominering görs genom att skicka in examensarbete till anna.norstrom@svensktvatten.se.

Läs mer!