Nej till skyfall i Vattentjänstlagen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nej till skyfall i Vattentjänstlagen

Svenskt Vatten är fortsatt kritiska till regeringens förslag att införa krav på skyfallsplaner i vattentjänstlagen.

Förra veckan presenterade regeringen propositionen Vägar till hållbara vattentjänster. Bland annat går regeringen vidare med förslaget att införa ett krav på skyfallsplaner. Ett förslag som måste korrigeras om det ska få avsedd effekt, anser Svenskt Vatten.

- VA-anläggningar kommer aldrig att vara den enskilda lösningen för att hantera skyfall. Ett krav på skyfallsplaner inom LAV riskerar bli ett dyrt slag i luften om det missuppfattas som att VA-anläggningar ska dimensioneras för omfattande skyfall. För att tätorter ska kunna skyddas vid skyfall behöver marken höjdsättas, grönytor bevaras och vägar utformas på rätt sätt, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.

Pär Dalhielm, VD

- Givetvis ska VA-anläggningar utformas för ett förändrat klimat, men för att få effekt måste åtgärder göras i hela samhällsplaneringen. Detta råder inte VA-huvudmannen över, avslutar Pär Dalhielm.

Svenskt Vatten menar att skyfallsplaner är en samhällsplaneringsfråga och ska inte finnas i Vattentjänstlagen (LAV). Hur samhället ska planera och hantera en ökad belastning vid skyfall ska fortsatt regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Genomförandet, finansieringen och ansvarsfördelningen för åtgärderna kommer bli avgörande om Sverige ska lyckas klimatanpassa hela samhället. Att enskilt hantera detta via skyfallsplaner inom LAV är naivt.

Hur Svenskt Vatten ställer sig till propositionen i sin helhet kan du läsa här.