Miljöregler hindrar miljöskyddet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljöregler hindrar miljöskyddet

- Det är något bisarrt med miljöregler och byråkrati som bromsar miljöskyddet när EU:s krav på miljökvalitet ska klaras inom kort liksom Riksdagens miljömål, säger Peter Sörngård, miljöexpert hos Svenskt Vatten.

Statistik från Naturvårdsverket bekräftar vad allt fler VA-organisationer berättar. Det kan ta upp till 5 år eller mer att få tillstånd att skydda miljön med förbättrade reningsverk. Dessa beslutas på länsstyrelserna medan industrins beslutas i domstolar. Måste tillståndet från länsstyrelsen överklagas kan det ta drygt ett år till i nästa instans. När beslutet fattas kan myndigheten tvingas förbjuda ett bättre miljöskydd, men låg kvalitet på även andra beslut hindrar och försvårar ambitionerna. 

Det behövs miljöregler som driver på och som gärna får vara tuffa om de är genomförbara och leder dit vi alla vill. Miljölagstiftarna har höjt ambitionerna i många små steg som var för sig syftat till något bra.

- Summan av mycket gott får inte bli miljöbyråkratisk förstoppning, varnar Peter Sörngård.

I medeltal tar det ca ett år att handlägga ansökningar från alla slags miljöfarliga verksamheter. För hälften av reningsverkens ansökningar tar det betydligt längre tid (mediantiden). För miljöns och reningsverken skull är det viktigast att kapa topparna och att reglerna för processen fram till vad som är en komplett ansökan förbättras.

- Det kan bli tydligare i reglerna att det ska vara skillnad på att söka tillstånd för reningsverk för en by på några tusen personer och en stad på en miljon personer, anser Peter Sörngård.

Kortare tid fram till en komplett ansökan skulle dock inte synas i statistiken eftersom denna börjar mäta från när länsstyrelsen bedömt att ansökan är komplett. Det finns exempel på att det kan ta flera år att bara komma dit när varje ny handläggare på myndigheten begär nya utredningar.

- Vi har lämnat förslag till Miljöprövningsutredningen för att förenkla processerna utan att minska ambitionerna, säger Aurora Svallbring, jurist på Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten hoppas att den uppåtgående byråkratispiralen vänds neråt så att en god miljöskyddsspiral vänds uppåt.

Kontaktperson: Peter Sörngård, 072-530 74 01