Anders Finnson: maj månads Brysselbrev - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anders Finnson: maj månads Brysselbrev

Tornseglarna anlände till Bryssel i veckan. Onekligen är Bryssel även ett sätt att få en tidigare försommar. Jämfört med hemma i mälardalslandskapen så ligger det mesta ca 3-4 veckor före här. Tornseglarnas svirrande i luften blev en fantastisk avslutning på veckan som inleddes med Svenskt Vattens så spännande Vattenstämma med 500+ deltagare.

Det var en afton i början av maj  -  den klassiska inledningen av August Strindbergs Röda rummet som publicerades för drygt 140 år sedan (1879), på den tiden verkar det som, enligt August, att snödropparna precis blommat ut och krokusarna ska  börja blomma i Stockholm – i början av maj…

Att backa nästan hundrafemtio år ger ytterligare ett perspektiv på klimatförändringarna och vår klimatåverkan. Klimatförändringarna är sedan många decennier pågående och inget som börjar strax.  Lite mer värme och tidigare vår låter lurigt behagligt och förstås inte alls lika skrämmande som de påföljande havsnivåhöjningarna på 1-3 meter som vi diskuterade på Vattenstämman, och som vi kan förvänta oss hundrafemtio år från nu. 

På agendan i Bryssel, förutom klimatfrågorna - och Rysslands anfallskrig mot Ukraina 

Det nya avloppsdirektivet har nu passerat EU-kommissionens ”lagråd”, Regulatory Scrutiny Board och finns uppe för beslut på EU-kommissionen dagordning den 20 juli. Om planen håller så startar därmed de två parallella politiska processerna under hösten - i EU-parlamentet och i Ministerrådet. Här är det viktigt att vi från EurEau och Svenskt Vatten i börja av hösten får upp våra viktigaste synpunkter på direktivet så att vi har en dialog om våra synpunkter dels med de EU-parlamentariker som kommer att arbeta närmast med direktivet, de så kallade rapportörerna och co-rapportörerna, men även med EU:s ordförandeland under hösten, Tjeckien, och ordförandelandet under våren 2023 – som är Sverige.

Efter att EU-parlamentet och Ministerrådet framfört sina ändringsförslag på EU-kommissionens förslag till nytt avloppsdirektiv startar en förhandling mellan de tre, den så kallade trilogen. Ett gemensamt beslut kan förväntas i slutet av våren 2023 eller i början av hösten 2023. För att förbereda de svenska EU-parlamentarikerna som är ledamöter i miljöutskottet har Svenskt Vatten nu träffat alla sex parlamentariker och/eller deras  politiskt sakkunniga. Bra grund för fortsatt dialog om vatten. I början av veckan besökte vi liberalerna Karin Karlsbro, där vi fokuserade på frågor läkemedel och vattenmiljö. 

Ett direktiv som ligger tre-fyra månader före processen med nya Avloppsdirektivet är Industriemissionsdirektivet. EU-kommissionens förslag till Industremissionsdirektiv publicerades en afton i början av maj och  är viktigt för VA-branschen att följa för här kommer bland annat kraven styras för de industrier som kopplas till kommunala reningsverk. Nu startar den politiska processen för detta direktiv tillsammans EU-parlamentet och Ministerrådet.  

Svenskt Vatten och EurEau, tillsammans med flera allierade fortsätter att arbeta med de olika PFAS-restriktionerna som EU-kommissionen, flera medlemsstater och Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)  nu arbetar med. Här är det viktigast med det landar bra med de bredaste PFAS-restriktionerna, att alla PFAS fasat ut som inte är helt nödvändiga.

När det gäller det stora arbetet med Taxonomin, dvs EU:s definitioner av en grön investering inom sex olika miljöområden som exempelvis klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och vattenföroreningar, så finns nu alla förslag framme för VA-sektorn. VA-sektorn är en av ett 50-tal sektorer som tas upp inom taxonomin. Här återkommer vi framöver med en uppdatering via Svenskt Vattens nyhetsbrev och på vår webb.  

För er som vill läsa mer om vad som händer brett i Bryssel är det spännande att följa bland annat EU-bloggen med Ylva Nilsson och Henrik Brors

För er som vill dyka ned djupare i detaljerna när det gäller kommande lagstiftning inom vattenområdet, kan alltid följa EurEau:s webb + månataliga nyhetsbrev: https://www.eureau.org/news 

 

Ha en fortsatt fin majmånad.
Anders Finnson