Klimatkonferensen: komplexa utmaningar, men full fart framåt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Klimatkonferensen: komplexa utmaningar, men full fart framåt

Svenskt Vattens nya Klimatkonferens lockade omkring 120 deltagare som fick ta del av ett digert program om klimatpåverkan och klimatanpassning inom VA-sektorn. Kontentan? Det handlar om teknik, ekonomi och juridik och det bubblar av initiativ på olika nivåer. Fast vi kommer just ingenstans alls om vi inte samarbetar.

Infrastruktur, säkerhet, digitalisering, urbanisering, klimatförändringar och regleringar, ja, förändringstrycket på VA-sektorn är högt. Mot bakgrund av att kraven på VA-organisationerna ökar både när det gäller att minska klimatpåverkan och att klimatanpassa verksamheten, bjöd Svenskt Vatten in till en helt ny konferens i ett försök att samla de viktiga frågorna.

Konferensen spände över ett brett område, där 17 olika programpunkter berörde allt från klimatberäkningar av drift och entreprenad till hållbara upphandlingar, FoU, biogas, regelverk och direktiv, samt finansiering.

Några axplock:

·       Nytt klimatberäkningsverktyg. Inom ramarna för initiativet Klimatneutral VA-bransch 2030, lanserades det nya branschgemensamma klimatberäkningsverktyget. Läs mer och anmäl din organisation här
Klara Westling och Anders Finnson, Svenskt Vatten

·       Från reningsverk till resursverk. Få flöden är så stora som de inom VA-sektorn; över en miljard ton resurser flyttas årligen via reningsverken till våra vatten. Genom att ta hand om dessa på bästa sätt, kan VA bidra till cirkuläritet. Hur? Genom industriell symbios, något du kan läsa mer om här.

·       EU-taxonomi. En stor del av regelverket kopplat till VA styrs ytterst av EU. EU-taxonomin, det gemensamma klassificeringssystemet för att definiera vad som är grönt i investeringar, adresserar flera områden som har relevans för VA. Vi har samlat mer info om taxonomin här.  

·       Nationell klimatanpassningsstrategi. Med fokus på fysisk säkerhet och markanvändning, vattensäkerhet och matsäkerhet, har Expertrådet för klimatanpassning samlat 168 åtgärdsförslag, som du kan läsa mer om här.

·       Potentialen med biogas. Reningsverken står för 1/3 av biogasen. Sedan 2015 har biogasanvändningen mer än fördubblats, men merparten importeras. Potentialen att producera mer genom trimmade processer är stor, men kräver aktivitet. Läs mer om biogas här.

Även om ingen sitter på alla svaren, finns det en stor potential för VA-sektorn att bidra till en hållbar samhällsutveckling samtidigt som vi säkrar våra tjänster i ett förändrat klimat. Området är komplext, men en sak är säker: om vi inte sätter oss vid samma bord blir det svårt att avancera arbetet.

Klimatkonferensen får stå som ett gott exempel på kraften i att dela kunskap, diskutera olika infallsvinklar och samverka kring viktiga frågor. Om du är intresserad av att diskutera just klimatanpassning vidare, kan du passa på att anmäla dig till ett alldeles nytt klimatanpassningsnätverk.