Ingen dramatik för VA-sektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ingen dramatik för VA-sektorn

Att Magdalena Andersson (S) får regera med en M-KD-SD-budget får sannolikt på kort sikt inga drastiska konsekvenser för svensk VA-sektor. Det är ännu oklart hur sänkningen, jämfört med regeringens förslag, av anslaget till miljö och klimat med knappt 1 miljard kommer att fördelas. Klimatfrågor, säkerhet och beredskap kommer att behöva vara högt på agendan, oavsett budgetalternativ.

- För oss är det allra viktigaste att den nya regeringen fortsätter att reformera på VA- och miljöområdet, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten. För även om det är taxorna som finansierar VA vill vi att partierna fram till valet visar vilken roll de tycker att staten ska ha i framtiden inom VA. 

Under Vattenstämman 10-11 maj i Stockholm kommer de politiska partierna ges möjlighet att presentera sina förslag för klimatet, säkerheten och beredskapen och hur staten kan stötta kommunernas VA-organisationer i detta.