Hur ofta går en vattenledning sönder? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hur ofta går en vattenledning sönder?

Mot bakgrund av förra veckans vattenläcka på en huvudvattenledning då hela Oxelösund och centrala Nyköping drabbades, har vi tittat i VASS på hur den nationella trenden ser ut över några år.

Baserat på de siffror som finns i VASS ser vi snarare en något vikande än ökande trend på antal vattenläckor. Antalet svarande kommuner har dock kontinuerligt ökat vilket sannolikt är en del av förklaringen då kommuner med mindre befolkning idag svarar i större utsträckning än tidigare, och dessa kommuner har i regel färre vattenläckor än kommuner med större befolkning.

I senaste undersökningen av VASS Drift rapporterades 6590 st vattenläckor in, varav en knapp fjärdedel var på allmänna servisledningar, en trend som varit relativt konstant under de knappa 20 år som finns samlade i VASS.

För den bredare allmänheten passerar dessutom de allra flesta av dessa läckor utan att de ens noteras, förutom av direkt berörda, som kan få tillfälliga problem av olika slag.

 

Vid internationell jämförelse är det vanligare att jämföra antal vattenläckor per km ledning. Enligt dansk statistik är deras nationella genomsnitt 75 läckor per 1000 km vattenledning, vilket är något högre än det svenska genomsnittet. Sverige har dock fler kommuner vilket har en inverkan på resultatet. 

Sverige har ett långt vattenledningsnät och att läckor förekommer är självklart, även om vi naturligtvis måste arbeta för att minimera antalet. Vår bild är att vi har duktiga VA-organisationer som på ett snabbt och effektivt sätt hanterar de störningar som uppstår och som tar hjälp av varandra för att lösa problem. Det vi ser att branschen behöver utveckla är att få in mer kompetens som kan planera för vilka ledningar som har en högre sannolikhet för att gå sönder, värdera konsekvenser och på så vis minska de samhällsmässiga störningar som uppstår vid vattenläckor.