Högsta domstolen avgör om vatten är en vara eller en tjänst - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högsta domstolen avgör om vatten är en vara eller en tjänst

Ronneby Miljö och Teknik AB har levererat dricksvatten förorenat av potentiellt hälsofarliga s.k. PFAS-ämnen. Beslutet om vilken lagstiftning som ska användas i skadeståndsprocessen får långtgående konsekvenser.

Svenskt Vatten hävdar, liksom Sveriges Kommuner och Landsting, att vatten är en tjänst och att Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) ska användas. Motparten, PFAS-föreningen, anser att dricksvatten är en vara och att frågan ska prövas enligt Produktansvarslagen (PAL). Den senare lägger betydligt mer långtgående ansvar på en leverantör än LAV. 

HD ska före sommaren avgöra vilken lag som ska användas och sedan skickas ärendet tillbaka till tingsrätten för avgörande.

Svenskt Vattens jurist Clara Lidberg reder ut begreppen här.