Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex (HBI) 2019 är öppnad

Idag, måndag den 2:a september, öppnar undersökningen hållbarhetsindex 2019 och är öppen t o m den 14:e oktober.

På vår hemsida kan ni läsa mer om hållbarhetsindex och ladda ned en uppdaterad rapport som utförligt beskriver verktyget, liksom förra årets nationella resultatrapport.

Som introduktion kan ni också se en film som introducerar hållbarhetsindex för främst nya användare. Skicka gärna denna vidare till dem ni tror är intresserade: era politiker i nämnden, kollegor och chefer.

Även i år kan kommunen nu välja om resultatet ska vara anonymiserat. Svenskt vatten har alltid haft ambitionen att resultatet av hållbarhetsindex på sikt ska vara helt öppet. Det ligger i linje med hur man redovisar annan kommunal verksamhet i olika öppna jämförelser, det lyfter fram va-utmaningar i debatten, underlättar erfarenhetsutbyte och avdramatiserar resultatet.

Anledningen till att vi hittills hållit hållbarhetsindex anonymiserat var främst att vi velat säkerställa att tillämpningen fungerar fullt ut och att de underliggande värderingarna accepteras. Kommuner som kan tänka sig att resultatet redovisas öppet med kommunens namn kryssar i detta inne i VASS när man startar genomförandet av undersökningen. Annars låter man bara bli. Oavsett vad man väljer kommer resultatet från tidigare undersökningar att förbli anonymt. De som väljer att redovisa öppet kommer att se resultatsträngen för alla andra kommuner som valt att redovisa öppet tillsammans med det egna resultatet.Det är precis som förra året lätt att använda resultatet tack vare automatgenererade rapporter. Dels en kommunrapport som sammanfattar ert resultat och jämför det med övriga deltagande kommuner och kommuner av liknande storlek. Dessutom finns en motsvarande planeringsrapport som mer ingående fokuserar på planeringsfrågor. Det är mycket enkelt att använda dessa. När resultatet är klart och kvalitetsgranskat meddelar vi er. Ni behöver bara gå in ”trycka på en knapp” så genereras er rapport utifrån hur ni svarat. Man kan även lägga in egna kommentarer på några ställen. På detta sätt kan man skapa egna sammanhängande rapporter på mindre än en minut att använda i planering, interna diskussioner och som underlag inför t ex nämndmöten. Deltog ni fullt ut 2018 ska ni kunna testa applikationen på förra årets resultat redan nu.

Ni hittar som vanligt allting genom att logga in i VASS. Här finns en manual, underlagsrapport, nedladdningsbara värden från andra undersökningar etc. Vi vill också tipsa om att använda infoknapparna som finns för varje parameter och varje fråga. Varje år uppdaterar vi dessa utifrån de frågor vi får med förklaringar, stöd för tolkning och värdering etc. Nu är informationen ganska omfattande och ger ett stort stöd när man fyller i.

Att delta i hållbarhetsindex ger inte bara ett verktyg för att utveckla VA-verksamheten. Det ger även poäng i Aktuell hållbarhets rankning av kommuners hållbarhet. Dessutom tar alltmer av debatten om VA:s hållbarhet avstamp i hållbarhetsindex. Ni har kunnat se det flera gånger i media under året och hört det på Dricksvattenkonferensen, Rörnätskonferensen, Vattenstämman och i Almedalen. Att vara med själva och ha ett eget resultat att relatera till kommer att vara till stor nytta för er.  

Lycka till med hållbarhetsindex!