Fortsätt att rapportera in vattensituationen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll
Råvatten

Fortsätt att rapportera in vattensituationen

Nu när mångas semestrar börjar ta slut och skolorna snart börjar igen är det möjligt att förbrukningen kan komma att öka.

SGU meddelar att nivåerna i de stora magasinen är under eller mycket under de normala i södra Götaland, östra Götaland och Svealand samt mellersta Norrland. I västra Götaland, sydvästra Svealand samt i nordvästra och nordöstra Norrland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden. I resterande delar av Sverige är nivåerna nära de normala för årstiden.

SGUs bedömning är att nivåerna i Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna.

För de stora magasinen gäller att i de områden där nivåerna är under eller mycket under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. I områden där grundvattennivåerna är under de normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation i de stora magasinen.

Fortsätt att rapportera in eventuella förändringar i kommunens vattensituation. Mer information finns här!