”Förkylda” reningsverk ger ökade utsläpp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Förkylda” reningsverk ger ökade utsläpp

Det råder förkylningstider ute i samhället. Nu visar ny forskning finansierad av Svenskt Vatten genom VA-teknik Södra och Formas att även reningsverk kan drabbas av virusinfektioner. I studien visar en grupp forskare hur både reningsprocess och omgivning påverkas av ett ”förkylt” reningsverk.

Virushalter i avloppsreningsverk har tidigare flitigt använts i rapportering kring Covid 19-pandemin, men nu visar en nyligen publicerad studie att även reningsverken själv påverkas av förekomst av virus. De miljardvis bakterier som är involverade i reningsprocessen vid reningsverk stod i centrum för forskningen. Studien genomfördes av forskare från Chalmers och Lunds universitet med syfte att undersöka hur dessa bakterier påverkas av virus. Oskar Modin, biträdande professor på avdelningen för Vatten Miljö Teknik vid Chalmers, är en av forskarna som testat tesen att ett reningsverk kan bli ”förkylt”.

– Bakteriesamhällena är konstant utsatta för virus som infekterar dem, så frågan vi ställde oss var om processen periodvis kan vara mer utsatt och vad som händer då, säger Oskar Modin.  

Forskarna mätte hur mycket viruspartiklar som gick ut från fyra olika avloppsreningsverk i Sverige, och jämförde det med hur mycket organiskt kol som samtidigt släpptes ut. 

– När vi mätte viruspartiklar i vattnet hittade vi ett samband mellan virus och organiskt kol – när det var mer virus var det också mer organiskt kol i det utgående vattnet, förklarar Oskar. 

Utöver konsekvenserna för det marina ekosystem där utsläppet sker bidrar en större mängd aktivt kol till ökad energi- och materialanvändning i reningsverken. Ett virusdrabbat reningsverk kan alltså innebära både högre kostnader för VA-organisationen och utgöra en miljörisk. Exakt hur viruset yttrar sig hos bakterierna och i vilken omfattning virusen påverkar reningsprocesserna vet forskarna ännu inte. 

– Ett möjligt sätt att påverka virusmängden i reningsverk skulle kunna handla om att justera styrningen av reningsverket. Vi såg skillnader mellan reningsverken i studien, som vi tror kan vara relaterade till designen eller styrningen av de biologiska reningsprocesserna, säger Oskar. 

Nästa steg blir att undersöka frågeställningen i andra system där virus och bakterier interagerar, och hoppas kunna titta på en längre tidsperiod och om årstid, temperatur och andra faktorer har någon betydelse.