Flera initiativ med koppling till vattenförvaltning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Flera initiativ med koppling till vattenförvaltning

Svenskt Vattens VD, Pär Dalhielm, kommenterar den senaste tidens initiativ med koppling till vattenförvaltning.

Regeringen fortsätter ta initiativ kring vattenförvaltningsfrågan, nyligen utsågs Ulla Sandborgh till samordnare för näringslivets vattenhushållning.

Sedan tidigare pågår ett flertal parallella processer. Nyligen avslutades en statlig utredning om vattenförvaltningen

Samtidigt har Livsmedelsverket fått särskilda medel inför 2020 att driva Nationellt nätverk för dricksvattenfrågor där man samlar berörda myndigheter på ledningsnivå. 

”Det är självklart positivt att vattenfrågorna får ett allt större politiskt fokus och intresse, jag är den första att välkomna det. Men det är resultatet som räknas varför ett samlat grepp mellan dessa initiativ framgent är väldigt viktigt. 

Vi jobbar hårt för att säkerställa vår närvaro på alla relevanta arenor och vi ligger bra till med det arbetet. Vi sitter med i Nationella nätverket för drickvattenfrågor, vi har suttit med i utredningen för vattenförvaltningen och vi ser fram emot kommande samordningsmöte med Ulla Sandborg som är planerat inom kort. Vår ambition är att fortsätta vara proaktiva på området”, säger Pär Dalhielm.

Stora utredningar med bra utfall

Flera stora utredningar presenterades vid årsskiftet. Bland annat ”slamutredningen” och ”biogasmarknadsutredningen”. 

”Utfallet av dessa får nog betecknas som bästa möjliga utifrån ganska knepiga förutsättningar. Våra experter har gjort ett strålande arbete tillsammans referensgrupperna bestående av medlemsorganisationer. Nu återstår att se hur regeringen hanterar remissrunda och eventuella beslut i slutändan”, säger Pär Dalhielm.