Fler tillfällen för kompetenslyft i VA-branschen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Fler tillfällen för kompetenslyft i VA-branschen

Genom Vattenforskarskolan har en rad initiativ till ökad kompetens inom vattenbranschen realiserats. Nu tas ytterligare kliv för att vidareutveckla vattenforskningen. FORMAS tillkännagav nyligen att initiativ från Lunds respektive Örebro universitet beviljas stöd genom utlysningen Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

– Det är fantastiskt roligt att två forskarskolor har beviljats inom vattenområdet. Det visar hur viktigt vatten är för ett hållbart samhälle, säger Anna Norström, forskning och utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

Det höga förändringstrycket på VA-branschen bidrar till ständigt höga krav på kompetensförsörjning. Med syfte att främja utvecklingen inom området startades Vattenforskarskolan 2017 som ett samarbete mellan Svenskt Vattens forskningskluster och Sweden Water Research, och med delfinansiering från FORMAS. Resultaten av forskarskolan så långt visar på en mycket positiv effekt på forskningen inom vattenområdet i Sverige och ett starkt nätverk för ett 70-tal doktorander från hela landet. Nu beviljas ytterligare två initiativ på området finansiering via FORMAS utlysning Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

– Detta kommer att stärka samverkan inom den svenska vattenforskningen, fortsätter Anna Norström. 

Både vidareutveckling och nya initiativ

Projektet AquaClim är en direkt utveckling av den befintliga Vattenforskarskolan och får stöttning av Svenskt Vatten. Lunds universitet är initiativtagare och genom projektet ämnar man att bygga tvärvetenskapliga kompetenser hos nuvarande och framtida experter för att på så sätt transformera vattensektorn. Stort fokus kommer att ligga på frågeställningar relaterade till klimatförändringar, samt på kreativ kommunikation med en bred intressentbas. Utöver sex deltagande lärosäten är ett flertal VA-aktörer involverade i processen. 

Även Örebro universitet, tillsammans med Karlstad universitet, får finansiering för ett initiativ som Svenskt Vatten stödjer. Detta projekt omfattar en mångvetenskaplig forskarskola med fokus på att Hantera ökade vattenmängder i ett hållbart samhällsbyggande. Hållbar vattenanvändning representeras inom projektet av flera vattenutmaningar, däribland dricksvattenförsörjning, dagvattenhantering samt risk och beredskap vid översvämning.

Främjar ett hållbart samhällsbyggande

Utlysningen Forskarskolor för hållbart samhällsbyggande är en satsning inom ramen för FORMAS nationella forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och riktar sig till tvärvetenskapliga, praktiknära och utmaningsdrivna forskarskolor. Med mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda satsas det stort på nya sätt att utveckla kunskap och nya kompetenser. De beviljade projekten förväntas starta under det första kvartalet 2023 och löper under en femårsperiod.