Europaparlamentet röstade om dricksvattendirektivet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Europaparlamentet röstade om dricksvattendirektivet

Europaparlamentet röstade den 23 oktober för att förbättra EU kommissionens förslag om dricksvattendirektivet.

Europaparlamentet ökade tydligheten av det juridiska ansvaret för dricksvatten i kommissionens förslag. Beslutet innebär att Parlamentet följer den sunda rekommendationen från WHO angående kvalitetsparametrarna.

Resultatet av omröstningen utgör en mycket positiv utveckling av kommissionens förslag. Förändringar som den nya bestämmelsen att material i kontakt med dricksvatten skall vara säkra och skydda folkhälsan, en tydligare definition av ansvar vid genomförandet av riskbaserad farobedömning samt återinförandet av undantag och indikatorparametrar gör direktivet mer rättssäkert och enkelt genomförbart. Direktivet innebär även en ökad information till konsumenterna.

Nu får vi hoppas att Europarådet förbättrar direktivet ytterligare.