EU stämmer Sverige med hemliga handlingar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU stämmer Sverige med hemliga handlingar

Svenskt Vatten fick avslag på vår begäran att ta del av EU-kommissionens stämningsansökan av Sverige för brott mot avloppsdirektivet.

I korthet motiverades avslaget med att ansökan angår Sveriges förbindelser med EU och vid EU-domstolen är inte parternas inlagor offentliga. Eftersom det som står i ansökan kan störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser om det blir publikt gäller sekretess enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Regeringen har fått tid att reagera till den 6 april. Vi har förstått att EU-kommissionen anser att Sverige inte följer direktivets krav på 10 orter, men vi kan inte ta del av det exakta innehållet i stämningen p.g.a. hemligstämpeln. Ordförandena för Svenskt Vatten, Sveriges kommuner och landsting (numera regioner) samt för kommunstyrelserna i Lycksele, Malå och Pajala begärde förra året att regeringen ska betala ut stöd för sådana merkostnader som staten orsakar dem. Dessa ska inte människor och företag (VA-kollektiven) i tätorterna betala genom VA-avgifter och höjda taxor. Regeringen avvaktar med svaret till efter EU-domstolens dom.

De viktigaste frågorna framgår av EU-kommissionens så kallade Motiverade yttrande för ett drygt år sedan. Orter och frågor får tas bort från ärendet men inga nya för tillföras. Därför rör målet tillämpningen av undantaget för kallt klimat i norra Sverige och kvävereduktion i södra Sverige. Svenskt Vatten stöder regeringens tolkning i dessa frågor. I övrigt handlar det om hur direktivets krav på utsläpp av biologiskt och kemiskt syretärande ämnen (BOD och COD) och på utsläppskontroll följts. Svenskt Vatten har kommenterat ärendet tidigare.

De som ansvarar för VA-verksamheterna ska följa svensk lagstiftning och svensk lagstiftning och tillämpning ska följa EU-direktiven. Det är regeringen som ansvarar inför EU att detta blir rätt. Därför ska regeringen betala eventuella böter om Sverige skulle fällas i EU-domstolen.

Kontaktperson: Peter Sörngård, 072-530 74 01