Efterlysning av säkerhetsansvariga samt info om möte med Livsmedelsverkets NIS-tillsynsgrupp - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Efterlysning av säkerhetsansvariga samt info om möte med Livsmedelsverkets NIS-tillsynsgrupp

För att möta behovet av erfarenhetsutbyte och vägledning kring säkerhetsfrågor kommer Svenskt Vatten att starta ett nätverk för personer med säkerhetsansvar och/eller behov av mer kunskap om säkerhetsarbete.

Vi kommer bl a diskutera hur man som VA-huvudman kan behöva anpassa sitt säkerhetsarbete till NIS-direktivet. Är du eller någon kollega intresserad av att vara med i vårt nätverk? Maila vår jurist Clara Lidberg på clara.lidberg@svensktvatten.se

Under september har Karin Ols och Clara Lidberg träffat Livsmedelsverkets nytillsatta grupp som kommer att jobba med tillsyn enligt NIS-direktivet. Det kan vara bra att känna till att det ännu inte är möjligt att anmäla sin verksamhet till Livsmedelsverket. Anmälningsformulär kommer sannolikt läggas upp på Livsmedelsverkets hemsida under november. Om du är VA-huvudman och levererar dricksvatten till mer än 20 000 pe kan det dock vara bra att börja förbereda organisationen på att arbeta enligt NIS-direktivet. Mer information om detta samt en introfilm finns här!