Dricksvattenhantering under Coronapandemin - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenhantering under Coronapandemin

Svenskt Vattens dricksvattenexpert har sammanställt information till våra medlemmar gällande hantering av dricksvattenfrågor under pandemin.

Vattenprovtagning

Livsmedelsverket har meddelat att de anser att kontrollmyndigheterna ska vara generösa att låta vattenverken utse mindre riskfyllda provtagningspunkter under rådande omständigheter med coronaviruset. Detta både för att skydda den egna vattenverkspersonalen men även för att skydda riskgrupper. Om man byter provtagningspunkt bör dock kontrollmyndigheten informeras. Punkterna bör så långt som möjligt vara representativa för ordinarie provtagningspunkter ”hos användare” (tappkran). Ibland går inte detta att ordna och då är det bättre att, under en temporär tid, ta prov på ej ordinarie provpunkter på ledningsnätet, än inte alls. Detta för att ändå ha kontroll på dricksvattenkvaliteten i distributionsanläggningen. Man kan t.ex. tänka sig att ta prov på vattenverkets egna kontor, hemma i provtagarens bostad, i tvättstugor, stängda gymnasieskolor. 

Livsmedelsverket har kommunicerat detta till kontrollmyndigheterna via webbsidan Livstecknet.

Då vi inte vet hur lång tid dessa alternativa provtagningspunkter kommer att behöva användas är det bättre att ta ett beslut som gäller under en längre tidsperiod och i överenstämmelse med de föreskrifter som meddelats av Folkhälsomyndigheten bör det vara till den 31 december 2020.

Vattenmätarbyten 

Swedac meddelar att de kommer ha förståelse att man väljer pausa/gå ner på antalet mätarbyten pga. rådande situation. Man kommer ta detta i hänseende vid framtida tillsyn. Man säger vidare att det är viktigt att man har en plan på att komma ikapp med nedtagningen av vattenmätare när man väl kan återgå till normal verksamhet. 

VAKA – nationella vattenkatastrofgruppen 

I dessa tider - där alla samhällsfunktioner ställs inför nya utmaningar i och med spridningen av Coronaviruset - vill Livsmedelsverket påminna om att du som ansvarig för frågor om dricksvatten på kommunal nivå fortsatt kan få stöd av VAKA. Gruppen bemannas av personer från kommunal dricksvattenproduktion, miljökontor, räddningstjänst, beredskaps- och säkerhetsdirektörer, kommunikatörer samt experter från Livsmedelsverket och SGU, alla med erfarenhet av krishantering.

VAKA ger expertstöd, rådgivning och coaching vid kommunala dricksvattenkriser dygnet runt. Kostnadsfritt! Du som ansvarig fattar alla beslut och leder arbete. Genom VAKA kan du låna utrustning för nödvattenförsörjning från någon av statens 6 depåer. 

Mer information om VAKA och nödvattenutrustningen hittar du på Livsmedelsverkets webbsida.