Dricksvattenförsörjningen är trygg - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattenförsörjningen är trygg

– Det finns inga risker för kemikalietillgången till dricksvattenförsörjningen, det säger Pär Dalhielm, vd för branschorganisationen Svenskt Vatten till Cirkulation.

Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbete med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid.

Läs hela artikeln i CirkulationTexten ovan är hämtad från artikel i Cirkulation. 

Med anledning av MSB:s uttalande igår vill vi, Svenskt Vatten och Livsmedelsverket, meddela att vi inte delar den bild som förmedlades under presskonferensen. Parallellt med det hårda arbete som ni i VA-verksamheterna runt om i Sverige lägger ner för att hantera eventuella konsekvenser av Covid19 lokalt arbetar vi på nationell nivå för att stötta leverantörerna av vattenreningskemikalier. Bedömningen i dagsläget är att risken för brist är låg på både kort och längre sikt. En eventuell brist skulle dock leda till många komplexa frågeställningar och Livsmedelsverket driver därför på uppdrag av Näringsdepartementet arbetet med att hantera detta.