Ronneby Miljö & Teknik blir skadeståndsskyldiga - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ronneby Miljö & Teknik blir skadeståndsskyldiga

Blekinge tingsrätt dömer Ronneby Miljö & Teknik att ersätta de 165 personerna som stämt bolaget för personskada. Enligt domen som kom idag ska bolaget ersätta de drabbade för deras rättegångskostnader. Däremot behöver Ronneby Miljö & teknik inte betala ersättning för oro och ångest hos de drabbade.

- Domen är intressant då de här frågorna om PFAS i levererat dricksvatten inte har prövats tidigare, säger Aurora Svallbring, miljöjurist på Svenskt Vatten.

Det tingsrätten nu har kommit fram till är att de förhöjda halterna PFAS i blodet med ökade hälsorisker anses utgöra personskada. Det innebär att det kommunala bolaget blir skyldig att ge skadestånd till de drabbade som stämt bolaget. 

Då båda parterna delvis vunnit och delvis förlorat kan vi räkna med att domen kommer att överklagas och att sista ordet ännu inte är sagt i dessa frågor.

Domen får givetvis konsekvenser för VA-branschen när ett kommunalt bolag anses skadeståndsskyldiga för konsekvenser orsakade av en annan part, i detta fall Försvarsmakten.

Produktansvarslagen används vanligtvis mot vinstdrivande företag när man på grund av en säkerhetsbrist i produkten drabbats av en ersättningsgill personskada. Det är ett problem att det går att använda produktansvarslagen på verksamhet där kommunen inte får göra vinst. 

För dig som vill veta mer om hur domstolen och parterna har resonerat kommer en längre analys i nästa veckas nyhetsbrev.

Läs mer om PFAS och vad som hänt i rättegången.