Det tredje överträdelseärendet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Det tredje överträdelseärendet

Regeringen har i ett svar till EU-kommissionen medgett ett formellt fel om hur Sverige infört reglerna i EU:s avloppsdirektiv om utpekande av områden som är känsliga för utsläpp av fosfor och kväve.

Regeringen ger idag Naturvårdsverket i uppdrag att utreda och föreslå lösningar på regelbristen. Det går i dagsläget inte att dra några slutsatser om konsekvenser.

Svenskt Vatten kommer att följa frågan och bistå Naturvårdverket om så behövs. Detta är det tredje överträdelseärendet på kort tid. Återigen manar Svenskt Vatten regeringen att agera tidigt och aktivt i EU:s miljöpolitik, särskilt nu när avloppsdirektivet ska revideras.

Regeringens svar till EU-kommissionen (pdf)

 

Kontaktperson: Peter Sörngård, 072-530 74 01