Det ska vara lätt att välja standardavtal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Det ska vara lätt att välja standardavtal

Ur Vattenmagasinet nr 1 2018. Städernas tillväxt, skriande underhållsbehov inom VA-sektorn och bristande tillgång på arbetskraft har lett till att upphandlingsfrågorna blivit allt viktigare. Det finns inte utrymme för feltolkningar som ökar arbetsbördan och kostnaderna.

Varim, som är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling, har frågan högt på sin agenda.

– Det ska vara lätt att göra rätt! Därför har vi gjort en sammanställning, i form av en tabell över de olika standardavtal som kan användas för VA-projekt, förklarar Jan Friberg, projektledare på Sweco och ordförande i Varims arbetsgrupp kring upphandling.
– Partnering är en samarbetsform som blivit populärt under senare tid och den har sina fördelar, men även nackdelar. Det finns ännu inte någon erkänd definition av begreppet vilket gör att vem som helst kan ta fram ett eget koncept och kalla det för partnering.

Arbetssätt

Jan Friberg betonar vikten av att man gör rätt från början vid alla typer av upphandling. Inför ett partneringsamarbete måste beställaren först uppskatta inom vilka ekonomiska ramar projektet befinner sig. Baserat på det och om man väljer att följa LOU eller LUF lägger man en förfrågan på Tendsign eller E-avrop och får in anbud från företag som vill arbeta på det sättet.

– Partnering är ett arbetssätt och inte en ersättnings- eller entreprenadform, förklarar Jan Friberg. Beställaren är inte alltid medveten, när upphandling görs, om hur mycket tid och engagemang som verkligen krävs för att det ska fungera.

Trots att det saknas en definition av partnering finns vissa kriterier. Ett partneringprojekt kan genomföras som en ABT 06, AB 04 eller på annat avtal. Ersättningsformen är varierande, rörlig del plus en löpande räkning är vanligt. Med eller utan incitament.

– Partnering ska användas när projekten är unika och svåra att överblicka för alla parter, beställare, konsult och entreprenör. När det inte finns några beprövade lösningar som gjorts många gånger tidigare.

Varim rekommenderar att beställaren alltid fråga sig vilket som är huvudsyftet med ett projekt innan man väljer avtal. I de allra flesta fall finns standardavtal som är väl avväga för ändamål och som underlättar för alla parter.

Texten är hämtad från Vattenmagasinet  nr 1-2018.