Välkommen på årets möte inom det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen på årets möte inom det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser

Den 16 december bjuder Svenskt Vatten för femte året i rad in till inspirerande föreläsningar, en inblick i politikens värld både nationellt och inom EU samt spännande diskussioner med både forskare och teknikutvecklare. Dessutom får vi en inblick i LKAB:s planer på att återvinna fosfor från deras restprodukter.

Webinariet äger rum torsdagen den 16 december, kl 08.45 – 15.00.

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Läs mer om nätverket.

Läs mer om webinariet och anmäl dig.