Bli intervjuad i SVU-projekt om utsläppskontroll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bli intervjuad i SVU-projekt om utsläppskontroll

Ett SVU-projekt om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar vill komma i kontakt med personer i bl.a. VA-organisationer. Projektet ska utveckla och utvärdera metodiken.

Kontakta gärna elin.ulinder@ri.se senast 30 mars 2022. 

Deltagande i intervjuer om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar för över 50 pe

Inom ett projekt om utsläppskontroll för markbaserade avloppsanläggningar med huvudfinansiering från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) skulle vi vilja komma i kontakt med personer inom VA-organisationer, miljökontor, länsstyrelser, tillverkare, byggentreprenörer och projektörer som kan tänka sig att svara på ett antal intervjufrågor. Frågorna handlar om dagens hantering av markbäddar och infiltrationsanläggningar över 50 pe och vilka krav/rekommendationer kring utsläppskontroll ni tycker är rimliga i framtiden.

Bakgrunden till projektet är att det idag saknas vägledning för utsläppskontroll av markbaserade anläggningar. Samtidigt pågår revidering av EU:s avloppsdirektiv och det är viktigt med underlag som visar att andra avloppsreningsanläggningar än de konventionella kan ge goda resultat och att det finns möjlighet att kontrollera dem. Projektet går ut på att utveckla och utvärdera metodik för utsläppsmätning för markbaserade anläggningar samt ge sammanvägda rekommendationer för utsläppskontroll för markbaserade anläggningar.

Om du och eventuella kollegor kan tänka dig/er att svara på intervjufrågorna så meddela elin.ulinder@ri.se som kommer att återkomma med ett skriftligt intervjuunderlag. Meddela gärna så snart som möjligt och senast 30 mars. Möjlighet till kompletterade muntliga samtal finns.

Vi i projektets styrgrupp är väldigt tacksamma för alla bidrag!


Projektets styrgrupp
Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och RISE