Deckarförfattare är Svenskt Vattens senaste rekrytering - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Deckarförfattare är Svenskt Vattens senaste rekrytering

Som ny chef för enheten för vattentjänster har Henrik Wingfors anställts. Nedan kan du läsa en kort intervju.

Vem är Henrik? Berätta kort om dig själv.

Jag har arbetat dryga 13 år på först Svensk Energi som sedan blev Energiföretagen Sverige. Varit chef på dessa organisationer i drygt åtta år. Före det arbetade jag på Näringsdepartementet med energieffektivisering och näringspolitik, både nationell som på EU-nivå. I grunden är jag jurist, läste i Lund där jag också delvis växte upp. Är sambo sedan 17 år och bor i Stockholm sedan 1998. På fritiden försöker jag hinna med att hålla i gång fysiskt, träffa vänner och familj. Jag skriver också deckare för ljudbok på mina lediga stunder.


Henrik Wingfors

Du kommer närmast från energibranschen, vad ser du för likheter och olikheter?

Likheter är till exempel behovet av förnyelse av den samhällsviktiga infrastrukturen, det dominerande offentliga ägandet, att man i ökande grad måste hantera utmaningar beroende på klimatförändringarna och cyberhot. Att vara en attraktiv arbetsgivare vet jag också är en gemensam utmaning. Båda är även till stor del styrda av EU-lagstiftning. Olikheter, utan att vara expert på dem, skulle kunna vara att VA-sektorn inte på samma sätt som energimarknaden genomgått förändringar som till exempel att du som kund kan du välja mellan hundratalet elhandlare.

Vad fick dig intresserad av VA-branschen?

En kombination av viktiga frågor och Svenskt Vattens goda rykte som branschförening. Det lite längre svaret är att jag tycker att det är oerhört givande att få arbeta med frågor som rör samhällsviktiga uppdrag och ser fram emot att få lära mig mer om VA-branschens alla frågor. Branschen har ett antal utmaningar (se ovan) att de måste mötas med en kombination av kunskap om teknik, naturvetenskap, juridik och politik.

Vad ser du som de största utmaningarna?

Behovet av en ökad synlighet generellt sett och att medvetandegöra frågor kring vattentjänster, infrastrukturförnyelse med mera för politiker, myndigheter och allmänhet kommer att behövas för att få gehör för branschens behov. Många i samhället har nog länge tagit tillgång till vattentjänster lite för given och inte förstått allt som krävs för att upprätthålla ett fungerande system.

När börjar du? 

Senast i början av oktober.