Debatt: Vem tjänar på att diklofenakgel används receptfritt förutom läkemedelsindustrin? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Debatt: Vem tjänar på att diklofenakgel används receptfritt förutom läkemedelsindustrin?

Den receptfria försäljningen av diklofenak som gel har ökat drygt 300 procent de senaste 10 åren och uppgår i år till 2 ton. Endast ca 6 procent, av diklofenak i gelen tas upp genom huden - resten går oförändrat ut i avloppsvattnet till våra vattendrag.

Eftersom diklofenak har kemiska egenskaper som gör att den betraktas som ett miljöfarligt ämne gör det oss bekymrade att Läkemedelsverket inte vägde in miljöaspekter i sitt beslut.

Problemen tar dessutom inte slut där. Diklofenak är nämligen mycket svårt att rena även i dagens moderna reningsverk. Endast ett fåtal av alla reningsverk är utrustade med avancerad teknik som kan avlägsna diklofenak. 

Det, och mycket annat skriver Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson tillsammans med 8 representanter från Läkemedelskommittéerna i Mellansverige.

Läs debattartikel i SvD

Mer om läkemedel och miljö och Svenskt Vattens grundrapport hittar du här.