De blev valda till Svenskt Vattens styrelse - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

De blev valda till Svenskt Vattens styrelse

Svenskt Vattens föreningsstämma är nu genomförd. Stämman omvalde Elisabeth Unell till ordförande och Stefan Johansson till vice ordförande.

Föreningsstämman fattar bland annat beslut om val till styrelsen och en del andra funktioner. Dessutom antas rambudget och beslut om avgifter samtidigt som föregående års årsredovisning liksom revisionsberättelse behandlas. 

Vid årets stämma behandlades även en motion som inlämnats från Norrvatten, Stockholm Vatten och Avfall, Sydvatten, Uppsala Vatten och Avfall och Vakin. I motionen föreslogs att ett branschgemensamt kommunikationsarbete kring hållbar vattenanvändning genomförs, där finansieringen under 4 år sker genom en tillfällig avgift om 10 öre per kommuninvånare och år.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram projektplan och finansieringsplan för Hållbar vattenanvändning. Styrelsen ska återrapportera detta i samband med föreningsstämman nästa år.

På föreningsstämman valdes följande till styrelsen:

 • Elisabeth Unell, (M) Västerås, ordförande
 • Annika Huber, (S) Hudiksvall
 • Claes Johansson, (M) Göteborg
 • Daniel Danielsson, (C) Åre
 • Ilmar Reepalu, (S) Malmö
 • Irene Oskarsson, (KD) Aneby
 • Maria Antonsson, (MP) Stockholm
 • Mikael Jeansson, (S) Tingsryd, Nyval
 • Stefan Johansson Skellefteå kommun, v. ordf.
 • Lena Blad, Gästrike Vatten
 • Andreas Thunberg, Käppalaförbundet
 • Joel Olthed, VA Syd
 • Karl Lundgren, Kungsbacka kommun
 • Peter Lönn, Härryda kommun
 • Sigrid de Geyter, Uppsala Vatten

Vattenstämman kommer att genomföras digitalt den 21-22 september.