Dagvattenhanteringen utreds - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattenhanteringen utreds

Regeringen utreder hur det ska bli enklare vid planläggning att följa miljökvalitetsnormer samt hur bebyggelse miljömässigt och ekonomiskt hållbart ska skyddas från översvämningar liksom hur grundvattnet ska skyddas och dricksvattenförsörjningen säkras.

Det ingår också att utreda om kommunen ska få ställa krav på fastighetsägare att hantera dagvatten i befintlig bebyggelse. Utredningen får föreslå lagändringar. Den ska vara klar senast den 20 juni 2023.

Regeringen har utsett vattenvårdsdirektören Johanna Söderasp från Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt som utredare och Peter Sörngård från Svenskt Vatten som en av utredningens experter. Övriga experter kommer från SKR och statliga myndigheter. Vi har bildat en referensgrupp med personer från Svenskt Vatten, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Utredaren Johanna Söderasp är talare på Vattenstämman.

Läs regeringens direktiv.