Dags för mer Blå innovation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dags för mer Blå innovation

Formas nästa utlysning inom Blå innovation öppnar för ansökningar i januari. I utlysningen finns möjlighet att söka för antingen ett kortare eller ett längre projekt. Då utlysningen förutsätter ett nära samarbeten mellan forskare och intressenter finns det stora möjligheter för Svenskt Vattens medlemmar att medverka i ett projekt. Vid senaste utlysningen var det flera av våra medlemmar som tog chansen, däribland MSVA som fick medel för ett dagvattenprojekt.

Ansökningstiden för Blå innovation öppnar den 31 januari 2023 och löper ut den 30 maj.

Genom utlysningen Blå innovation sätter Formas behovsägaren i centrum, något som syns tydligt bland fjolårets beviljade projekt. Då ansökan, och i förlängningen projektet, bygger på en komplex utmaning med förankring hos behovsägaren är detta ett gyllene tillfälle att identifiera utmaningar och verka för nya lösningar inom VA. Under 2021 var det därför flera kommuner och VA-organisationer som sökte – och beviljades – medel genom utlysningen.

Utöver MSVA återfinner vi bland 2021 års mottagare av medel bland annat projekt rörande minskad vattenanvändning, skydd av grundvattenreserver genom hållbar dagvattenanvändning och vattenåteranvändning. De vidsträckta möjligheterna gör att en ansökan ofta är till nytta för hela branschen, men naturligtvis även för den egna organisationen – och det är inte den enda vinsten! När Svenskt Vatten vid ett tidigare tillfälle pratat med Anna Maria Kullberg, dagvattensamordnare på MSVA, lyfter hon arbetsglädjen som följer av att arbeta i en kunskapsdriven organisation.

– För oss inom MSVA handlar det om att få vara med och driva utvecklingen, prova nya sammanhang och vidga vyerna, sa hon rörande deras pågående projekt.

För mer information om Blå innovation vänligen kontakta Anna Norström eller Petra Wallberg