Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av coronaviruset som orsakar covid-19 i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via droppar i luften från hostningar och nysningar och inte via vatten eller avlopp.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Det är inte visats att avloppsvatten är en smittväg för covid-19. Fynd av RNA från virus har gjorts i avloppsvatten som fått medial spridning. Viruset består av ribonukleinsyra (RNA) och proteiner. Se informationsbild från WHO och Unicef.

Normala skyddsåtgärder mot smitta ska alltid vidtas vid arbete med avlopp eftersom det finns annat smittförande i avloppsvatten. 

Så här är det beskrivet på webbsidan ArbetsmiljöVA (av IVL) om arbetsmiljö och personlig skyddsutrustning

Se även information om arbetsmiljö för VA. Informationen från Water News Europe är densamma.

Ny vägledning från MSB, planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster

Läs även Folkhälsomyndighetens information  

Mer information från Svenskt Vatten

Information angående Corona 

Inga bevis för överlevnaden av COVID-19-viruset i dricksvatten eller avloppsvatten