Hoppa till huvudinnehåll

Coronavirus – ingen särskild risk för VA-personal

Av Folkhälsomyndighetens information framgår att spridning av Coronavirus i huvudsak tros ske genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar.

Här finns Folkhälsomyndighetens svar på vanliga frågor.

Både Folkhälsomyndigheten och WHO rekommenderar god handhygien. Normala skyddsåtgärder mot smitta ska alltid vidtas vid arbete med avlopp. Se även information om arbetsmiljö för VA.

Läs även Folkhälsomyndighetens information