Centerpartiet visar att de tar VA på allvar med ny rapport - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Centerpartiet visar att de tar VA på allvar med ny rapport

I dagarna släppte Centerpartiet en rapport med sina förslag på förbättringar. Svenskt Vatten imponeras över de genomtänkta åtgärdsförslagen.

- Centerpartiets analys är pricksäker, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten. Rapporten innehåller en mängd intressanta och nödvändiga förslag. Ambitiöst och bra på många sätt! Särskilt glädjande är Centerpartiets tydliga ambition att ta ett helhetsgrepp och inte dutta med enskilda åtgärder – istället visar Centerpartiet ett åtgärdspaket som adresserar stora delar av värdekedjan.

Rapporten beskriver den verklighet vi känner igen så väl, med klimatförändringar och stort behov av investeringar, där stora utmaningar återfinns i glesbygden. Centerpartiet föreslår därför

  • ökade resurser till landets VA-organisationer, med ett särskilt fokus på glesbygden.
  • samarbete mellan kommungränser för att möjliggöra enklare finansiering, planering och delad kompetens.
  • förändrad lagstiftning kring VA-taxan, som ska möjliggöra att även finansiera framtida investeringar.
  • förstärkt uppströmsarbete, bland annat genom producentansvar för läkemedel, utfasning av PFAS, ökat skydd för våtmarker och ökad återföring av fosfor.

Svenskt Vatten ser nu fram emot att fler partier lägger fram sina åtgärdsförslag för VA-området.

- Jag måste erkänna min nyfikenhet över hur övriga riksdagspartier möter upp detta, säger Pär Dalhielm. Vi hoppas att fler tar chansen att tydliggöra sina partipolitiska planer och vilken framtidsvision man har för VA-utmaningen och framtidens hållbara VA-leverans.

Läs rapporten i sin helhet