Anders Finnson: Årets första Brysselbrev - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Anders Finnson: Årets första Brysselbrev

Tillbaka i Bryssel efter jul – kändes utmärkt när jag efter lite stök väl var på plats i Bryssel. Känns faktiskt tryggare här i Bryssel än i Stockholm. I Bryssel är det obligatoriskt med munskydd överallt i kollektivtrafiken, i alla affärer, köpcentra och innan jag satt mig ned på lunchstället. Det finns en stor vänlig medvetenhet när det gäller att hålla avstånd samt alltid vaccinationspass för att komma in på restaurangerna, puben eller biografen. Och inte minst - min tredje spruta har nu fått full effekt.

Resan ned denna gång blev lite stökig då nattåget Stockholm – Köpenhamn behövde invänta ett försenat Norrlandståg med skidresenärer på väg hem till Skåne. Jag somnade gott ombord på nattåget men tåget lämnade Stockholm två timmar försenat så jag missade sedan mitt morgontåg Köpenhamn – Hamburg. Ombokning till flyg Köpenhamn – Bryssel och tyvärr flera hundra kg CO2 extra. Men jag fortsätter med ambitionen att försöka ta tåget från Stockholm till Bryssel varannan gång.

Min första brysselvecka efter jul innehöll fortsatta möten med EurEau och våra holländska kollegor för uppdatering om avloppsvattendirektivet. Verkligen kul att träffa dem igen efter julen, även om vi behövde dela upp oss på två lunchmöten för att inte bli för många samtidigt. Nu har jag även bokat in möten i februari med de flesta svenska europaparlamentarikerna som är ledamöter i miljöutskottet och/eller deras politiska sakkunniga. Dags att prata om vatten, avloppsdirektiv, PFAS och uppströmsarbete. Nu håller jag tummarna för att de flesta mötena kan bli av fysiskt.

Som jag skrev om i Brysselbreven i december är Svenskt Vatten är medlem i EurEau, den europeiska organisationen för vattenbolag. När det gäller avloppsvattendirektivet har vi tillsammans med de andra 28 medlemsländerna i EurEau, under 2021 och 2022, tagit fram en lång rad ståndpunkter och faktaunderlag. Dessa totalt sexton dokument är underlaget inför våra diskussioner om nya avloppsvattendirektivet med EU-kommissionen, EU-parlamentariker och även med Sveriges ständiga representation i Bryssel. Underlaget består av så kallade Position papers (= PM för policyinriktning) och även mer tekniska Briefing notes. Se tabellen nedan.

EurEau:s övergripande position paper för det kommande avloppsvattendirektivet hittar du på rad 1, sedan följer en rad med papers för olika delområden, i Brysselbreven från december beskrevs kort underlagen för dokumenten 1-6. Den här gången kan du i tabellen förutom EurEau:s övergripande position paper om avloppsvattendirektivet även det hitta position paper för The EU-commission Zero Pollution Action Plan  – EurEau recommendations och Briefing note: Individual and other Appropriate Systems (IAS) for waste water treatment, dvs ett dokument som beskriver enskilda avloppslösningar i tätort eller landsbygd. Konsensus gäller för EurEau så alla EurEau:s 29 medlemsländer står bakom dessa papers. Om EurEau:s beslut saknar delar eller att det är detaljer som avviker från Svenskt Vattens uppfattning, driver Svenskt Vatten parallellt en linje som är  bättre anpassad till svenska förhållanden.

Läs mer här på Svenskt Vattens webb om aktuellt läge för avloppsvattendirektivet: https://www.svensktvatten.se/politik-paverkan/europeiskt-paverkansarbete/avloppsdirektivet/aktuellt-lage/

Här kan du läsa mer om EurEau: www.eureau.org – position papers /briefing notes inom alla områden finns här: https://www.eureau.org/resources

 

Title of Paper

Progress / publication

 1

Public Statement: EurEau’s expectations for a revised UWWTD

 

Detta är EurEau:s övergripande position paper om Avloppsvattendirektivet (UWWTD).  

 

Papers nedan tar sedan upp olika områden inom det kommande avloppsvattendirektivet:

 

 

Published 30/4/21

https://www.eureau.org/resources/consultations/5578-eureau-expectations-in-uwwtd-revision-process-public-statement/file

7

The EU Zero Pollution Action Plan – EurEau recommendations

Published 31/3/21

https://www.eureau.org/documents/drinking-water/position-papers/5540-zero-pollution-action-plan-eureau-recommendations/file

8

Briefing note: Individual and other Appropriate Systems (IAS) for waste water treatment

Published 20/7/21

https://www.eureau.org/documents/drinking-water/briefing-note/5833-briefing-note-on-ias/file