Branschgemensamt arbete för klimatberäkning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Branschgemensamt arbete för klimatberäkning

Under hösten 2020 startades ett arbete i syfte att ta fram en branschgemensam metodik för att beräkna, redovisa och följa upp VA-verksamhetens klimatutsläpp.

Arbetet har under våren fortlöpt med stöd av tretton VA-organisationer som deltagit i testberäkningar och inkommit med feedback. Stort tack för er medverkan och engagemang!

Responsen från vårens testpilot har varit god och under hösten planeras för fortsatt arbete med vidareutveckling av beräkningsmetoden. Metoden kommer att vara ett viktigt uppföljningsverktyg i branschens fortsatta arbete med minskad klimatpåverkan.

På Svenskt Vattens styrelsemöte i juni togs även ett spännande och viktigt inriktningsbeslut om att anta en branschgemensam klimatambition. Vi kommer under hösten att återkomma till den visionen och vad det innebär för vår bransch samt hur vi tillsammans kan göra en insats mot ett mer hållbart samhälle!