Bra satsningar med förbättringspotential i höstbudgeten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bra satsningar med förbättringspotential i höstbudgeten

Svenskt Vatten välkomnar regeringens besked att satsa 75 miljoner kronor på läkemedelsrening.

Dessa satsningsar i höstbudgeten  ger en bra fortsättning på arbetet med kunskapsuppbyggnad och investeringar som ett tjugotal kommunala vatten- och avloppsorganisationer har gjort tidigare år med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket

- Krav på avancerad rening i stora reningsverk där behov finns för vattenmiljön, måste kombineras med åtgärder i hela kretsloppet. Det är varken tekniskt, ekonomiskt eller moraliskt möjligt att förlägga hela ansvaret på reningsverken. Det måste kombineras med förebyggande åtgärder längre upp i kedjan och gemensamt ansvarstagande för kretsloppet. Exempelvis klokare läkemedelsanvändning och inte minst ökat ansvar hos läkemedelsproducenter, helt i linje med producentansvaret, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten

Vi är också positiva till att regeringen vill fortsätta återbildning av våtmarker, som naturligt bromsar att övergödande näringsämnen spolas ut i sjöar och hav. De bidrar också till att hejda höga vattenflöden som annars skulle kunna översvämma nedströms liggande orter.

- Vi hoppas att bidragen på 350 miljoner kronor styrs så att våtmarkerna placeras där de gör mest nytta, säger Peter Sörngård, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Miljöövervakningen behöver bli bättre och det är bra att den förstärks, men 50 miljoner kronor för att behålla ambitionsnivån räcker inte långt. EU:s ramdirektiv för vatten kräver mer övervakning än så om det praktiska konkreta lokala åtgärdsarbetet ska fungera. Dataluckorna är stora.

- Det vore bra om regeringen levde upp till den ambitionsnivå som regeringen anser att EU ska driva på andra länder att ha, fortsätter Peter Sörngård.