Besök i Östersund och möte med VA-organisationerna i Jämtland - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Besök i Östersund och möte med VA-organisationerna i Jämtland

Samtliga Sveriges 290 kommuner finns representerade som medlemmar i Svenskt Vatten genom sina VA-organisationer. Det innebär att vi kan inhämta kunskap från hela landet och lära genom medlemsdialog. Under pandemin har Svenskt Vattens dialogresa av förklarliga skäl uteslutit fysiska möten med våra medlemmar.

Nu, efter nära två år, kan vi äntligen ta oss ut i landet till medlemmarna igen. Förra veckan besökte tre medarbetare (Annika Carlsson, Pär Dalhielm och Birger Wallsten) från Svenskt Vatten Östersund och var inbjudna till att medverka vid möte för VA-organisationerna i Jämtland. Intressanta diskussioner om säkerhet, kompetensförsörjning, kemikaliesituationen och övrigt aktuellt i Jämtlandskommunerna hölls. Det var mycket intressant var att höra om de särskilda förhållandena och förutsättningarna som finns i kommunerna, bland annat med tanke på kommunernas folkmängd, geografiska läge, topografi och historia. Kul att även få höra om den påbörjade byggnationen av det nya vattenverket i Östersund som kommer att tas i drift 2026.

Denna typ av möten ger oss på Svenskt Vatten en direkt insyn i VA-organisationernas dagliga arbete och ger en bra bild av vilka arbetssätt, utmaningar och potential som finns i olika delar av Sverige.

Vi tar med oss nya och gamla kontakter och perspektiv som gör att vi kan fortsätta vårt arbete på ett sätt som gynnar medlemmarna.

Foto: Roger Strandberg